Foto: Svein Rangnes

Årsmøtet var planlagt til den 14. mars, men restriksjonene i forbindelse med koronaviruset satte en stopper for gjennomføringen. Derfor ble dette utsatt, og først 6. august kunne vi avholde møtet i Møterommet på Hopen brygge. Av samme årsak ble foredraget vi hadde satt opp, sløyfet.

Det møtte 10 medlemmer.

Da vår leder Magne Bastian Lervik ikke kunne møte, ble nestleder Karle valgt som møteleder. Han ledet oss med lang møteerfaring igjennom sakslista.

Årsmeldingene, regnskap og budsjett ble enstemmig godkjent.

Kontingenten for 2021 blir den samme som i 2020, det vil si kr 300.

Valg: Nytt medlem i styret blir Guri Otnes - Inger Anne Rangnes tar gjenvalg. Nytt varamedlem ble Kjell Gundersen.

I valgnemnda stiller nå Else Jorunn Lillenes.

Det er vanskelig å sette opp en årsplan bortsett fra at Smølaminne 2020 blir klart før jul. Vi ønsker å arrangere et høstmøte, men alt avhenger av koronasituasjonen.

Ingen nye saker var meldt til styret innen fristen før årsmøtet.

 

Årsmelding for 2019

Styret i Smøla historielag i 2019 har vært:

Styreleder:      Magne Bastian Lervik

Nestleder:       Karle Gjernes

Sekretær:       Inger Anne Rangnes

Kasserer:        Elisabeth Sørli

Styremedlem: Per Bastian Kuløy

Vara til styret: Jan Lervik

                      Noralf Reitan

Revisor:          Svein Ivar Iversen

Vara:              Svein Rangnes

Det er avholdt 2 styremøter der det i alt er behandlet 8 saker.

Smølaminne

Redaksjonen for Smølaminne 2019 har bestått av: Magne Gjernes, Elisabeth Sørli, Magne B. Lervik og en uunnværlig skribent, korrekturleser og kontaktperson med trykkeriet: Svein Rangnes.

Styret takker redaksjonen for eksemplarisk utført arbeid og sier seg særs godt fornøyd med et innholdsrikt Smølaminne 2019.

Stor honnør til 8. klassen ved Smøla ungdomsskole som også denne gangen stilte opp og solgte …… eksemplarer ved dørsalg. Dagligvarebutikker og bokhandlere solgte også godt, og vi sitter igjen med kun et lite restparti av Smølaminne 2019.

Forfatterbesøk

Fredag 15. mars arrangerte Smøla historielag og Smøla bibliotek forfattermøte med Per Anders Todal fra Todalen i Aure. Vel 50 personer møtte opp for å få med seg foredraget. Han har jobbet som journalist i avisen Dag og Tid, men har brukt fem år på å samle stoff til boka ”Havlandet. Historia om hava som skapte Noreg”, der han på mesterlig vis skildrer havene som omgir oss. Vi ble tatt med på en spennende og interessant reise både på havet og under havoverflata. Han har vært med på tokt ute på havene sammen med fiskere, forskere og kystvakt. Dette er ei bok full av kunnskap. Her presenteres havets historier og biologi, som for eksempel om fiskens vandring, og om ødelagte korallrev. Han fortalte også om presset på ressursene, forurensing og plast. Om oppdrettsnæring og oljevirksomhet, og også om oppvarming og forsuring av havene. Han viser stor kunnskap og innsikt - og ikke minst kjærlighet til havet.

Årsmøte

På årsmøtet lørdag 16. mars stilte Paul Bakkmyr fra Aure med boka «Befolkningen på Grip gjennom 350 år». Han viste bilder og ga oss en gjennomgang av de store endringer fra et lite fiskevær til et stort samfunn og egen kommunestatus og til slutt fraflytting. I 1969 ble losstasjonen nedlagt. I 1974 flytta siste fastboende unntatt fyrvokteren. I 1977 ble fyret automatisert, og etter den tid har det vært uten fastboende. Men etterkommerne av folket på Grip tar godt vare på husene, som nå er ferieboliger.

Sommertur

Årets sommertur gikk i flott sommervær 22. juli til Brattværet. 43 voksne og barn møtte opp på småbåtkaia i Dyrnesvågen der Holberg Shipping lå klar for å frakte oss trygt utover.

For oss som måtte vente i Dyrnesvågen for å bli med siste tur med båten, ble det en interessant tur med guiden Ernst Olav Blakstad innom hans private fiskerimuseum i Kvitbryggå. Her skulle vi hatt mer tid.

Etter fire turer var alle på plass, og vår kunnskapsrike guide, Ernst Olav Blakstad, kunne starte orienteringen om fiskeværenes utvikling generelt og Brattværet spesielt. En interessant "historietime" før vi la ut på vandring.

Storhetstiden for fiskeværet var på 1600-tallet. Herfra var det kort vei til fiskefeltene. På begynnelsen av 1900-tallet fikk båtene motor, og de ble større. Med dårlige havneforhold trakk fiskerne innover og bosatte seg blant annet på Dyrnes og Råket. I 1958 ble skolen nedlagt - Brattvær kommune hadde bygd Bakkamyra skole for elever fra Dyrnes, Råket og Brattværet skolekretser. Skolebygningen er i dag bolighus.

Etter orienteringen ble det en tur opp på Ålvåret. Her kunne vi se ut til Skalmen fyr, den rike skjærgården rundt, og også til Veiholmen med Haugjegla fyr.

Vi fikk høre om skipsforliset Couqet som i 1896 forliste like ved Skalmen fyr. Den var fylt med tømmer av eik og alm. Tømmeret ble tatt i land, og sagbruk ble satt opp. Slik ble det bygningsmateriale til mange hus på Smøla.

Vi kunne også se Stæggeløya og fikk høre historien om retterstedet der den siste henrettelsen på Smøla foregikk. En trist og makaber, men sann historie.

Brattværet er et levende sommersamfunn. Husene er tatt godt vare på, og de fleste er bebodd på sommeren. Bedehuset er også velholdt, og dagen før hadde den årlige gudstjenesten blitt arrangert, denne gang med barnedåp. Døra sto åpen, og vi fikk anledning til å kikke inn i den trivelige salen.

Noen tok kaffe og niste i solveggen.

Og etter en vandring rundt øya - mange tok også turen til Mokkeløya, var det tid for hjemreise.

Digitalisering av foto

I november tok Ragnar Albertsen fra FylkesFOTOarkivet i Ålesund turen om Smøla for å hjelpe oss med digitalisering av bilder vi har mottatt i Lokalhistorisk arkiv. Etter intens jobbing i to lange dager var store deler av samlingen digitalisert. Etterarbeid ble å lage navnelister og merke originalene. Vi har fortsatt bilder som ikke er digitalisert, og vi har invitert til et nytt besøk til våren dersom dette lar seg gjøre. Vi mottar fortsatt bilder i papirutgave eller digitalt.

Guidehefter

Smøla historielag har også i løpet av året på bestilling fra Næringssenteret, utarbeidet et guidehefte for Edøya og fått oversatt guide-heftene for Brattværet og Veiholmen til norsk.

Hjemmeside

Lagets hjemmeside har flest besøk på arkivlistene. Her legges det ut og oppdateres jevnlig.

Smøla 31.03.2020 Magne Bastian Lervik -leder

Årsmelding 2019 Lokalhistorisk arkiv

Arbeidsgruppa i 2019

Inger Anne Rangnes    - leder

Judy Rangnes              - sekretær

Jarl Kåre Rangnes        - medlem

Rannei Botten              - representant for Nordmøre museum

Magne Bastian Lervik   - styrets representant

Arkivgruppa har hatt 1 møte i 2019 der årsmelding og nye arbeidsoppgavene ble gjennomgått og fordelt.

Pr. 31.12.2019 er 292 ulike arkivenheter (lag, foreninger, foretak o.l.) registrert. I løpet av høsten ble siste rest av tidligere innlevert materiell ferdig sortert, registrert og satt i bokser. Boksene er merket og materialet er nå tilgjengelig for bruk i Lokalhistorisk arkiv sine lokaler.

De fleste arkivlistene er lagt ut på Smøla historielag sin hjemmeside. Fortsatt er denne siden godt besøkt.

Det er stadig oftere spørsmål til arkivet via mail, telefon og besøk. Vi leier bilder og opplysninger og svarer så godt vi kan.

Fylkesfotoarkivar Ragnar Albertsen fra ICA Møre og Romsdal var i arkivet 13. og 14. november. Han avfotograferte store deler av fotosamlingen vår. Disse bildene er nå registrert med navn så langt vi har klart å finne disse. Fortsatt har vi en del bilder igjen som vi ønsker digitalisert.

Vi har registrert, pakket og sendt boksamlingene etter Edøy kristelige forening og Fiskeribiblioteket til Nasjonalbiblioteket.

Arkivet har hatt åpent den andre tirsdagen i hver måned unntatt juli og desember. 27 personer har deltatt – i tillegg har det vært 64 besøkende utenom faste åpningsdager.

Smøla historielag har fått laget et skilt som viser hvor vi holder til.

I 2019 har møterommet vært utleid 19 ganger i tillegg til lagets eget bruk av rommet.

I tillegg til leder har Sjoukje Jongejan vært med i arkivarbeidet på onsdager.

Vi har søkt om og fått følgende støtte:

     2 000 kr fra Smøla kommune

Takk til arkivgruppas medlemmer og Sjoukje Jongejan for innsatsen i 2019.

Regnskap 2019