Årsmøtet 2017 ble holdt på Annies Gjestekro på Dyrnes lørdag 25. mars kl.16.00.

Resultatet av valget kan leses her under fanen Om laget: Tillitsvalgte

Årsmeldinger og regnskap ble godkjent.

Kontingenten: Økes fra 250 kr til 300 kr fra og med 2018.

Fotograf: Lilly Erna Gjernes

Etter årsmøtesakene holdt Iver Nordseth et engasjerende kåseri om samferdselsutviklingen på Nordmøre - "Nordmøre bindes sammen - steg for steg". Han tok oss med på en fantastisk utvikling de siste 50 år. Her fikk vi også et gjensyn med de gamle fergene våre.

I 1964 var det 15 fergestrekninger på Nordmøre. Så kom de store prosjektene: Atlanterhavsveien 1989, Edøy - Kuløy 1989, Krifast 1992, Aurundprosjektet 1995, Imarsundprosjektet 2007 og Atlanterhavstunnelen 2009.

En spennende og interessant reise i samferdselshistorien vår.

 

Fotograf: Karle Gjernes

Samtale rundt bordet.

Fotograf: Karle Gjernes

Styret representert med Kåre Flataukan, Jan Ivar Vikhals og leder Magne Bastian Lervik som presenterer årsmeldingen.

 

Årsmelding 2016

Styret i Smøla historielag  for 2016:
Styreleder: Magne Bastian Lervik
Nestleder:  Svein Gjøstøl
Sekretær:  Jan Ivar Vikhals
Styremedlem: Reidar Strand
Kasserer:   Kåre Flataukan
Vara til styret: Karle Gjernes
                      Per Harald Ellevsøy
                      Kjell Petter Walseth

Det er avholdt 3 styremøter der det er behandlet 20 saker.

Medlemstallet er stabilt, 162 medlemmer.

Smølaminne: Redaksjonen har i 2016 bestått av: Peggy Kruse, Judith Rogne, Roy Scott Heiersted, Magne Bastian Lervik og Svein Rangnes, som også er uunnværlig korrekturleser og kontaktperson med trykkeriet. Styret takker redaksjonen for eksemplarisk utført arbeid, og er veldig fornøyd med et innholdsrikt Smølaminne 2016. Stor honnør til åttende klasse ved Smøla ungdomsskole som solgte 379 eksemplarer ved dørsalg. Salget ved bokhandel og butikk har vært særs godt. Smølaminne 2016 er nesten utsolgt.

Vårmøte: Vårmøtet ble holdt på Hopen brygge. Temaet var ”Slaget ved Gratangen”. Helge Husby som har skrevet om slaget, holdt et foredrag om hendelsene i Gratangen, der den tyske fjelljegerbataljonen måtte trekke seg tilbake ogTyskland led sitt første nederlag i Norge. flere fra Smøla deltok i kampene.

Sommertur: Turen gikk til Skjøttøya ved Hopen. Værmeldingen glimtet til med ekstremvarsel: Mye regn, opptil 50 mm i løpet av kort tid. Dette får nok ta sin del av skylda for det lave oppmøtet. For de som møtte opp, ble det en uforglemmelig vandring i oppholdsvær.

Høstmøte/Kulturminnedag: Tema for kulturminnedagen 2016 var Se hva vi kan. Kompetanse og kunnskap i kulturvernet. Det var arkivgruppa som la opp til skattejakt i Smølas historie søndag 25. september i Innsmøla skole. Et trettitalls personer fant veien til arrangementet. Eva Peggy Stensønes underholdt med sang, Inger Anne Rangnes orienterte om arkivet og arkivarbeidet, og Svein Rangnes og Karle Gjernes presenterte litt av Smøla sin posthistorie. Og det var utstilt mange godbiter fra arkivet, både tekster og bilder.

Hjemmesiden til historielaget: Har nå fått nytt ansikt utad. Det fungerer like godt på både PC, mobil og nettbrett.
Nytt er at vi legger ut navn på lag, foreninger, foretak og annet etter hvert som de blir ferdig registrert. Målet er også å legge ut innholdslistene, men foreløpig blir arbeidet med registrering prioritert.
Nyheter og informasjon blir lagt ut som vanlig.

 

Årsmelding 2016 Lokalhistorisk arkiv for Smøla

Arbeidsgruppa i 2016:
Inger Anne Rangnes- leder
Judy Rangnes - sekretær
Jarl Kåre Rangnes
Rannei Botten, representant for Nordmøre Museum
Magne Bastian Lervik, styrets representant

Arkivgruppa har hatt 4 møter der praktiske utfordringer, budsjett og avtaler og brukerregler har vært diskutert.

Hovedaktiviteten i 2016 har vært å få gjort arkivets innhold lettere tilgjengelig.

Alt arkivmateriell er sortert i hovedkategorier:
  81 ulike arkivenheter (Lag, foreninger, foretak o.l.) er registrert
140 arkivbokser er fylt og merket
  30 arkivbokser er pakket med aviser utgitt på Smøla
Alle arkivenheter er digitalt ført på arkivverkets anbefalte lister – et eksemplar ligger i arkivenhetens første boks.

Arkivenhetene er lagt ut fortløpende på Historielagets hjemmeside Under Arkiv – Registrerte lag, foreninger og foretak.

Alle tidligere lagrede aviser er ferdig klippet - med hjelp av besøkende på Åpent arkiv. 
Gjennom kommunens kulturetat og en person i språkpraksis, har vi fått skannet 6 protokoller fra Veiholmen fiskevær.

Vi har fått vedtatt avtaler for avlevering og deponering.
Vi har også fått vedtatt brukerregler og laget oversikt over arkivet.

Vi har montert to nye lysarmaturer i arkivrommet. Vi har også byttet to panelovner – én i arkivrommet etter besøk fra Interkommunalt arkiv som ikke anbefalte ovnen som sto i rommet, og én ved inngangen.

Arkivgruppa arrangerte Kulturminnedagen 2016 med tittelen: Skattejakt i arkivet. Her informerte vi om arkivet og viste smakebiter av det vi har arkivert. 30 personer møtte.

Arkivet har hatt åpent den andre tirsdagen i hver måned unntatt juli og desember. I alt er det registrert 55 besøkende.

Arkivet har søkt om midler utenfra og har i 2016 mottatt:
1000 kr fra Nordmøre Sparebank
3000 kr fra Smøla kommune – kulturmidlene
Vi har også fått koblet de to nye lysarmaturene gratis av Elektronor.

Takk til gruppas medlemmer, som med sine ulike styrker gjør at vi får gjennomført det vi planlegger.

Arbeidet videre:
    Fortsette sortering, registrering og pakking av arkivets materiell.
    Få ut informasjon om muligheten for bruk av Lokalhistorisk arkiv for Smøla.
    Etablering av prosedyrer og utarbeidelse av informasjon for utleie av møterommet.
    Gjøre arkivlistene tilgjengelig digitalt på Historielagets hjemmeside.
    Sortere arkivklipp.
 

Regnskap 2016