Med lettelse i koronarestriksjonene ble det mulig å gjennomføre årsmøtet for arbeidsåret 2020 hos Annies i gjestekroa på Dyrnes 10. mars.

19 medlemmer var til stede. Guri Otnes-Strand ledet møtet og kunne bare beklage at den annonserte utstillingen av en del av Brattvær-miniatyren og orientering om den ikke lot seg gjennomføre.

Årsmeldinger, regnskap og budsjett ble godkjent. Kontingenten vil fortsatt være kr 300.

Guri Otnes-Strand ble valgt som leder, nestleder Karle Gjernes, kasserer Elisabeth Sørli og styremedlem Per Ellevsøy. Peggy Kruse sa ja til å være nytt varamedlem.

Årsplana ble vedtatt med forbehold om at koronarestriksjonene ikke hindrer dette. Her planlegges vårmøte og høstmøte med kåseri, sommervandring på Råket og medlemsverving.

Etter selve årsmøtet kom det flere innspill om aktiviteter laget kan være med på å gjennomføre.

Til slutt serverte Annie kaffe, deilige smørbrød, vafler og mer til. Takk igjen til Annie!

2021arsmote2

 

Årsmelding 2020

Styret i Smøla historielag i 2020 har vært:

Styreleder: Magne Bastian Lervik (Guri Otnes-Strand konstituert fra 31.08.2020)

Nestleder:  Karle Gjernes

Sekretær:  Inger Anne Rangnes

Kasserer:   Elisabeth Sørli

Styremedlem: Guri Otnes-Strand

Vara til styret: Per Ellevsøy (konstituert styremedlem fra 31.08.2020)

                      Jan Lervik

                      Kjell Gundersen

Revisor:          Svein Ivar Iversen

Vara:              Svein Rangnes

Det er i løpet av 2020 avholdt 5 styremøter der det i alt er behandlet 18 saker.

2020 ble et helt annerledes år for alle, også for Smøla historielag.

Årsplanen var lagt, og 14. mars skulle vi arrangere årsmøte med kåseri av Leo Oterhals. Som alle vet ble Norge stengt ned 12. mars.

Årsmøte og kåseri måtte utsettes, det ble heller ingen sommertur.

Vår leder Magne Bastian Lervik flyttet fra Smøla i august, og styremedlem Guri Otnes-Strand ble konstituert som leder. Per Ellevsøy rykket samtidig opp fra vara til styremedlem.

Smølaminne: Redaksjonen for Smølaminne 2020 har bestått av: Magne Gjernes, Elisabeth Sørli, Magne B. Lervik og skribent, korrekturleser og kontaktperson med trykkeriet: Svein Rangnes.

Styret takker redaksjonen for godt utført arbeid og sier seg svært godt fornøyd med et innholdsrikt Smølaminne 2020.

Takk også til 8. klassen ved Smøla ungdomsskole. Naturlig nok solgte de færre hefter i år enn i fjor, da de i år ikke fikk gå på dørene og selge. Elevene solgte via infolapper i postkassene og stands på butikker der det var plass for dette.

Årsmøte: I august kunne vi arrangere et enkelt årsmøte uten foredrag. Denne gang i møterommet på Hopen brygge. 10 medlemmer møtte.

Foredrag: I oktober fikk vi mulighet til å arrangere foredrag om smølakunstneren Hagerup ved Kristian Fostervold. Dette ble gjennomført i gymsalen i Bakkamyra skole.

Han var en engasjert foredragsholder som hadde mye kunnskap om Hagerup og hans virke både i Trondheim, i Angvika og på Sunnmøre.

Han hadde selv sett mange av Hagerups arbeider og formidlet med stort engasjement. Etterpå var det enkel servering av kaffe og kaker.

Nytt fra Smøla historielag: To utgivelser er sendt ut til alle medlemmer

Inntektsbringende arbeid: Smøla historielag har også dette året på bestilling fra Næringssenteret utført en del betalte oppdrag:

Samlet bilder til kulturminneplan kr 8000

Levert lokalhistorisk stoff og bilder til appen Voice of Norway kr 6000

Utarbeidet guide for Brattvær kirke i norsk og engelsk utgave kr 8000

Hjemmeside og Facebook-side: På lagets hjemmeside finnes for eksempel informasjon om lagets virksomhet, billedserier med blant annet fanehistorien i tekst og bilder, referat fra møter og turer, arkivlister og salgsprodukter. Redaktør er Inger Anne Rangnes.

I år opprettet Guri Otnes-Strand facebook-side for Smøla historielag. Dermed har vi fått muligheten til å nå ut til flere som er interessert i lokalhistorien vår.

Smøla, den 08.03.2021 Guri Otnes-Strand - Konstituert leder

2021arsmote1

 

Årsmelding 2020 Lokalhistorisk arkiv

Arbeidsgruppa i 2020:

Inger Anne Rangnes - leder

Judy Rangnes          - sekretær

Jarl Kåre Rangnes    - medlem

Rannei Botten          - representant for Nordmøre museum

Magne Bastian Lervik - styrets representant

   Arkivgruppa har hatt ett møte i 2020 der årsmelding og nye arbeidsoppgavene ble gjennomgått og fordelt.

Pr. 31.12.2020 er 326 ulike arkivenheter (lag, foreninger, foretak, privatarkiv o.l.) registrert.

De fleste registreringslistene er lagt ut på Smøla historielag sin hjemmeside.

Vi har i løpet av året mottatt 33 innleveringer.

Vi søkte og fikk tildelt 15.000 kr fra Jan Leithes minnefond for å klargjøre arkivmateriellet etter væreierne på Veiholmen og gjøre dette tilgjengelig. Protokollene hadde vært i kontakt med fukt og ble derfor satt inn til nedfrysing på fryselageret hos Hopmark Havfiske på Vikan, etter at protokoll hadde blitt pakket enkeltvis i plastposer og lagt i pappkasser.

Etter tining ble hver protokoll støvsugd før de ble registrert og merket. Deretter ble de satt i bokser og esker. De 243 protokollene er nå tilgjengelig for publikum.

Arkivet har hatt åpent den andre tirsdagen i hver måned med unntak av noen måneder p.g.a. korononasituasjonen. 16 personer har vært innom – i tillegg har det vært 84 besøk utenom faste åpningsdager.

Vi får også henvendelser pr. mail og telefon angående lokalhistorisk materiell til ulikt bruk.

Takk til Sjoukje Jongejan som har deltatt i arkivarbeidet på onsdager. Hun sorterer klipparkivet vårt etter emner og dato. Her finnes Smøla-klipp fra blant annet aviser, blad og tidsskrifter.

Lokalhistorisk arkiv 04. januar 2021                 Inger Anne Rangnes -Leder

Regnskap 2020