Historielaget sitt høstmøte ble arrangert på Gurisentret torsdag 30. oktober kl 18.00

Temaet var: På sporet av den første smølværingen.

 

Da arkeolog Anne Haug måtte melde forfall, ble programmet noe endret. Det var utstilling av fornminner ved Per Bastian Kuløy, Ivar Iversen, Per Halse, Tore Kuløy og Roy Scott Heiersted.

Roy Scott Heiersted hadde også gått gjennom bygdebok for Smøla og la fram det den sier om den opprinnelige Smøla.

Etter pause med kaffe og kake hadde Roy Scott Heiersted og Karle Gjernes en gjennomgang av utviklinga på Smøla fram mot 2014. Det var godt oppmøte.

 

Kulturminnedagen 2014 ble markert på Gurisentret .

Roy Scott Heiersted og Karle Gjernes hadde hovedforedraget over temaet Smøla i Norge, 200 års samfunnsutvikling 1814 – 2014. De var innom mange tema, og flere kunne det ha vært, men da ville tidsramma blitt helt sprengt.


Kulturleder Laila Skaret orienterte om opplegg og utstillinger. Markeringa hadde mange element av bøker, gjenstander, bilde og annet lånt fra bibliotek, museum og privatpersoner.

Til sist holdt Roy Scott Heiersted middagskåseri om 1814.

 


Karle og Roy i kjent positur.

 

Godt oppmøte.

 

Kulturleder Laila Skaret.

 

Ordfører Roger Osen.

 

Magnhild, Ida, Anne Kathrine, Magnhild og Ann Helen fra kulturskolen underholdt.

21. januar 2014 arrangerte historielaget konsert i Hopen Brygge. Oppmøtet var godt da Tor Strand og Ola Bræin spilte fra Edvard Fliflet Bræins etterlatte samlinger.

 

Smøla historielags vårmøte i Hopen brygge 8. mai 2014 hadde 1814 og Europa som tema.

Roy Scott Heiersted og Karle Gjernes hadde delt opgavene om å orientere om det som foregikk dette året.
Roy tok for seg den storpolitiske delen i spillet om Napoleon, Norge og Europa. Karle orienterte om den lokale aktiviteten i arbeidet med å skaffe landet ein ny konstitusjon.


Det møtte rundt 40 personer til en innholdsrik kveld.


 
 
Roy Scott Heiersted og Karle Gjernes.

Høstmøtet til historielaget 24. oktober 2013 hadde tema: Veien til Nidaros og var lagt til Edøy gamle kirke. Her ble det tatt fram pilegrimsmål og pilegrimsruter i fortid og i moderne tid. Spesielt ble kystruten til Nidaros tatt opp. Skal du til Trondheim, så må du passere Edøya. Dette ble mesterlig lagt fram av Randi Wenche Haugen og Einar Kristian Wikan.


Per Halse orienterte om Edøygarden som et mulig maktsenter i mellomalderen. Ernst Olav Blakstad hadde laga ein montasje om båttyper som ble brukt til ulike tider. Alt dette ble presist og spennende ledet av historielaget sin nestleder Roy Scott Heiersted.


Omlag 50 personer hadde funnet veien til møtet, blant dem ordfører Roger Osen, som fikk en minnerik kveld med god prat og kaffe til avslutning.

 

 
Randi Wenche Haugen og Roy Scott Heiersted.

 
Per Halse.

 
Einar Kristian Wikan.