Bortimot 20 personer deltok på møtet om Widerøebildene på Annies gjestekro 20. oktober 2012. Peggy Kruse og Margrete Skjølberg vekslet på å ta notater om bildene som ble vist. Det ble vist i alt 44 flyfoto tatt av Widerøe omkring 1962. Etter hvert vil opplysningene som ble innhentet komme inn på basen til fylkesfoto.no

 


 
Fra venstre Gerd Dyrnes Kofoed, Ove Furu, Toralf Jonassen, Oddlaug Roksvåg, Arvid Dyrnes, Edel Neerland, Randi Solli, Per Halse, Albert Lervik, Peggy Kruse, Margrete Skjølberg.

 

 
 
Kjell Meese, Martha Kirsten Wang, Kjell Gundersen, Gerd Kofoed.

 

 

Ved skrivebordet: Albert Lervik, Margrete Skjølberg og Per Ellevsøy. Bak ser vi Per Halse, Peggy Kruse og Bjørg Schjølberg.

60-70 personar møtte opp på Hopen Brygge for å få med seg presentasjonskonserten til Slåttar, salmar, stev og stubbar frå Smøla.

 
 
Og det ble ei stemningsfull ettermiddagstid. Terje Sundet fortalte om arbeidet med å samle musikken og krydra det med flere historier.

Mellom 30 og 40 personer fant veien til Jøstølen ungdomshus for å delta i møtet Godtal og godlåt med Tor Erik Jenstad og Unni Ulltveit.


 
 
Jenstad tok for seg språklig utvikling og språklig fellesskap, spesielt i Nordmøre og Trøndalagsområdet. Det var ei engasjert forsamling som deltok med spørsmål og språklige eksempler.

 

Jenstad med trekkspill og Ulltveit med blokkfløyte delte sekvensene inn i lune bolker.


 

Jentene i Ul Framtia bød på fine og gode snitter og kaffe. En triveleg kveld i et ungdomshus med sjarm fra 1920-tallet.

 

Det var ei fullsatt Hopen brygge som deltok på samlinga om dampbåtene lørdag 24. september 2011. 

 

Jørgen Strand hadde en grundig gjennomgang av dampbåtene sin historie i Norge med spesielt fokus på Nordmøre og Smøla.

93–årige Nils Wullum, tidlegere damskipsekspeditør, fortalte om arbeidet som ekspeditør. Karle Gjernes fulgde på med ein rundtur på Smøla der ”Dampen” hadde sine stopp.

Denne gang satte vi fokus på Smølas fiskerihistorie. Ernst Olav Blakstad og John Ragnar Watten sto i brodden for ei utstilling i Blakstadbrygga sommeren 2009. Vi tok opp hansken og inviterte dem til å vise bilder og fortelle om arbeidet sitt og vyer framover for fiskerihistoria til Smøla. Møtet ble holdt i Annies Gjestekro på Dyrnes 15. oktober 2009.

 

Deler av ei interessert forsamling.