Andreas og Anne Sofie Sandvik  

Onsdag 13.09.2017 var nærmere 30 personer samlet på Hopen brygge for å møte Andreas Sandvik, forfatter av boka Med kjøtt på beina - slakterhistorie for Kristiansund og Nordmøre.

Sandvik ga oss en kortversjon av slakterhistorien, først og fremst fra Kristiansund, for deretter å presentere Smølas slaktere og produksjon av slaktevarer. Det ble en spennende og morsom time der historiene satt løst.

Flere av de som var til stede, hadde selv vært slaktere. Én av disse var Jermunn Lervik, som bidro med flere gode historier.

I boka blir alle kjente lokale smølaslaktere presentert i tekst og bilder. Det samme gjelder hermetikkindustrien.

Møtet ble avsluttet med salg og signering av boka.

Andreas Sandvik og Jermunn Lervik  

Alle foto: Karle Gjernes

 

 Lørdag 29. juli 2017 markerte Smøla historielag sammen med Innsmøla vel og Innsmøla ungdomslag at det var 60 år siden det aller første fergeanløpet på Straumen fant sted.

Jubileet ble markert i strålende sommervær i Dampen på Straumen, som denne dagen var fylt opp til randen av gamle og unge fergeinteresserte.

Fergeentusiast Terje Holm fra Kristiansund ga en historisk gjennomgang av dette fergesambandet.

Foto: Karle Gjernes

Det var intervju med Lilly Erna Gjernes, Astrid Rangnes Bråten og Polly Lura som opplevde den lange fergeturen til Hitra og Frøya med overnatting om bord da de reiste på skoletur. Noen av de ansatte på de første fergene var også til stede og fortalte om opplevelser fra den tida de jobbet om bord på Smølafergene.

Foto: Karle Gjernes

Ingar Iversen bidro med vakre trompettoner underveis.

Foto: Lilly Erna Gjernes

Geir Gjengstø hadde leita fram den gamle billettveska og var myndig billettør som stadig sjekket gyldig billett.

I tillegg var det  utstilling av Terje Holm sine flotte bilder av alle fergene som har trafikkert på Smøla. Bildene henger nå på ungdomshuset Solhov.

Det var også salg av "fergemat", kaffe, svele og smørbrød.

Foto: Karle Gjernes

Søndag 30. juli fortsatte markeringen med utstilling av fergebildene og powerpoint-presentasjon av 60 års fergehistorie i ungdomshuset Solhov. Her ble det en trivelig mimrestund rundt kaffebordene.

 

Kulturminnedagen 2015 var et fellesarrangement mellom kulturetaten i Smøla kommune og Smøla historielag.

Dagen startet med vandring til Dyrnesdalen og det gamle gravstedet. Der står bautaen over de engelske sjømennene som ble gravlagt etter 1. verdenskrig. Her ble det lagt ned blomster i anledning Remembrance Day.

Ernst Olav Blakstad fortalte historien om skipet HMS Mary Rose som mannskapet tilhørte, og om hva som var grunnen til forliset. Hele historien kan leses i Smølaminne 2015.

Senere på ettermiddagen var det samling i Vestsmøla samfunnshus.

Her ble kulturprisen tildelt Kjell Egil Fredly for hans imponerende innsats som forfatter av de sju siste bindene av Smøla bygdebok. Ikke bare har han samlet slektshistorie, men han har også funnet mye billedmateriale og historier som gjør verket til en kulturskatt.

Smølaminne 2015 ble lansert. Det er 50 år siden det første heftet kom ut. Fram til 1971 kom det ut årlig. Så ble det en pause fram til 1991. Fra 2008 har Smøla historielag hatt ansvaret for utgivelsene.

Gubbliners og Smøla musikkorps bidro med sang og musikk.

 

 

 

Årets kulturminnedag ble arrangert av Arkivgruppa i Smøla historielag.
Tema i år var Se hva vi kan! Vi ville vise noe av all kunnskap som er samlet i Lokalhistorisk arkiv, altså Skattejakt i Smølas historie.

 
Foto: Svein Rangnes


Til utstillinga hadde vi leita fram blant annet møtebøker, kassabok, bilder, aviser, brosjyrer og håndskreve lagsaviser. Her var lag og foreninger fra ulike deler fra Smøla representert. En billedserie fra et utvalg bygder og fiskevær var også utstilt.


Helge og Karin Svenning, Albert Lervik og Judith Rogne studerer protokoller.
Foto: Svein Rangnes

 
De 30 oppmøtte fikk dermed se noe av mangfoldet i det lokale kulturlivet, men også fra hermetikkindustrien på Nordvik, kornmagasinet i Edøy og tegningene fra Festung Edøy.
Eva Peggy Stensønes sang og fortalte med innlevelse fra sin barndom. Her var det både alvor og smil!

Eva Peggy Stensønes
Foto: Svein Rangnes


Inger Anne Rangnes orienterte om arkivet gjennom en powerpointpresentasjon. Deretter var det kaffe og kaker, og praten gikk livlig.
Karle Gjernes avsluttet med en billedserie fra de ulike poststeder på Smøla. Det hele ble ledet av Svein Rangnes.


Per Bastian Kuløy, Per Halse og Karle Gjernes møttes til en prat over Kornmagasinets protokoll fra 1816.
Foto: Svein Rangnes


 
Foto: Karle Gjernes

Målet for dagen var å gjøre arkivet mer kjent og oppfordre alle til å overlate lokalhistorisk materiale til historielaget og Lokalhistorisk arkiv. Vi vil ta godt vare på det for framtidige generasjoner.

Rundt 50 personer hadde funnet veien til arkeolog Kjell Breviks orientering om steinalderbosetting på Smøla og nærområdene.

Det ble ei fyldig orientering for ei lydhør og interessert forsamling. Brevik hadde også tatt med seg og viste fram en del gjenstander fra Vitenskapsselskapet i Trondheim.

 Kasserer Kåre Flataukan og leder i laget Magne Bastian Lervik var godt fornøyd med interessen og oppmøtet.

 


 
Roy Scott Heiersted åpnet møtet.


 

Hovedpersonene Roy Scott Heiersted som hadde opplegget for møtet, sammen med arkeolog Kjell Brevik.

 

 

Arkeologiske funn.