Årsmøtet ble arrangert 9. april 2011 på Annies gjestekro på Dyrnes.

Etter årsmøtet holdt Terje Holm et interessant lysbildekåseri om ferjer og ferjetrafikk, og Stein Sættem om skanning og det å ta vare på bilder.

Styret:
Karle Gjernes, leder    
Kjell Gundersen, nestleder  
Peggy Kruse, sekretær
Lars Rosvoll
Judy Rangnes    
Varamedlemmer: Lars Roksvåg, Bjørg Severinsen og Kjell Petter Walseth
I tillegg er Jonna Tang Kuløy kasserer for laget.

Styret har hatt  6 møte og har behandla 41 saker.

Karle Gjernes deltok på Landsmøtet for Landslaget i lokalhistorie på Romerike 27. - 29. mai 2011.


Årsmelding 2011

Smølaminne 2011kom i salg fra november. Redaksjonen med Bjørg Trætthaug, Reidun Åstasund, Lars Roksvåg og Lars Rosvoll leverte et solid og godt arbeid. sammenmed Holm Grafiske AS, som også i år har trykt årboka, og Svein Rangnes som har hatt ansvar for korrekturlesingen, er det blitt ei flott årbok. 8. klasse ved Smøla ungdomsskole solgte først 354 eksemplar ved dørsalg. I tillegg har salget gått bra ved utsalgene på Smøla og i Kristiansund. I tillegg er det en del salg på postordre. Det kommer også sporadiske bestillinger på 2009 og 2008- utgavene.

Medlemsbladet Nytt fra Smøla historielag har også i år kommet med 2 nummer og virker som et bindeledd mellom styret og medlemmene. Kontorspar Engvig i Kristiansund har også dette året kopiert dette gratis for oss.

Hjemmesida har vært å finne både under Smøla kommune sin hjemmeside og under www.smola.historielag.org . Magne Gjernes lar lagt inn stoff for historielaget under Smøla kommune, og Jens Romslo har organisert laget si eiga heimeside sammen med leder i Landslaget for lokalhistorie, Kurt Tverli. Siden under Smøla kommune er nå avvikla, og det er lagt en link til laget sin egen hjemmeside, så nå framstår vi med en egen profil.


Tur Laget hadde tur til Hallarøya 24. juli. 34 personer dektok. Noen få kjørte egen båt, men de fleste var med Egil og Kåre Betten fra Jøstølen. Kåre og Egil fortalte om navn og bosetting på øyer under vegs. På Hallarøya tok Hanne og Einar Taknæs imot oss. Einar fortalte om aktiviteten på fiskeværet i sin barndom/ungdom og viste oss rundt.  

Høstmøte 10. november 2010 kåserte Per Eilert Orten om Smøla sett gjennom avisene på 1920- og 1930-talet. Dette møtet blei holdt på Rosvoll prestegård i samarbeid med Smøla museum. Det var godt oppmøte.
Smøla kommune 50 år Historielaget har deltatt i kommunen si jubileumsfeiring med en representant i jubileumskomiteen og ved å stille opp på stand ved di forskjellige kommunale markeringene. Kulturuka 2010: Historielaget hadde stand sammen med Smøla Museum og Smøla kommune de dagene Gurispelet ble framført. Historielaget hadde salg av utgitte Smølaminne og Faner på Smøla.  

Historiske bilder. Nordvestnytt har i løpet av året, trykt mange bilde av lokalhistorisk interesse. Det gjenstår å få ei systematisk registrering av disse bildene. Like ens er det med Widerøe-bilda fra 1960-talet som nå er å finne under www.fylkesfoto.no  
Smøla museum Utenom møter har også historielaget samarbeidd med Smøla museum om ukas kulturminne og kulturminneatlas.
Smøla bygdearkiv Historielaget arbeider med å få dette inn i ei fastere form med egne vedtekter og styre. Vi må også finne et registreringssystem for privatarkiv.

Slåttar, salmar, stev og stubbar frå Smøla. Historielaget arbeider med å få dette bokprosjektet ut i 2011. Terje Sundet har samla notar og skrive tekst, mens Åslaug Rise Holberg har laga illustrasjoner. Holm Grafiske er kontakta om trykking og ferdigstilling. Til nå har vi fått tilskudd til bokprosjektet av Sparebank 1 MN og Smøla kommune.
Medlemsutvikling. Interessen for historielaget er økende: I 2008 69 medlemmer, 2009 102 medlemmer og 2010 114 medlemmer
Styret vil takke alle samarbeidspartnere i 2010, spesielt redaksjonen av Smølaminne, korrekturleser,, trykkeri, skribenter og like ens Smøla museum med daglig leder Rannei Botten for godt samarbeid og hjemmesideredaktører.

Medlemsutvikling. Interessen for historielaget er økende: i 2008 69 medlemmer, 2009 102 medlemmer og i 2010 114 medlemmer.

Styret vil takke alle samarbeidspartnere i 2010, spesielt redaksjonen i Smølaminne, korrekturleser, trykkeri, skribenter, hjemmesideredaktør og likeens Smøla museum med daglig leder Rannei Botten for godt samarbeid.

 

Regnskap 2010

 

Årsmøte ble arrangert på Smøla Havfiskesenter 20. mars 2010.

Styret for 2010 har vært Bjørg Træthaug, Lars Roksvåg, Judy Rangnes, Karle Gjernes, Tove
Betten, Kjell Gundersen, Jonna Tang Kuløy, Lars Rosvoll.

Etter årsmøtet holdt Ernst Olav Blakstad et foredrag om Pytheas fra Massalia.

Her kom det fram mange interessante betraktninger.

 

Så ble det vist filmopptak som B. S. Tranøy hadde gjort for 70-80 år siden på Smøla og andre steder på Nordmøre.


Årsmelding for Smøla historielag 2009 (Lagets 3. arbeidsår)

Styret har hatt denne sammensetting:
Leder: Karle Gjernes
Nestleder: Kjell Gundersen
Sekretær: Lars Roksvåg  
Styremedlemmer: Tove Betten og Kirsten Singleton
1. vara: Kjell Meese
2. vara: Elisabeth Sørli
3. vara: Bjørg Træthaug
Kasserer: Jonna Tang Kuløy

Årsmøtet 2009 vedtok dette arbeidsprogrammet:  
1. Gi ut Smølaminne 2009
2. Gi allmenn presentasjon av fanene som er registrert på Smøla i samarbeid med Smøla Museum
3. Fortsette arbeidet med å ta vare på bilder fra Smøla
4. Samarbeide med Nordvestnytt om presentasjon, og med fylkesfotoarkivet
5. Samarbeide med Smøla kommune om 50-årsjubileet for kommunen i 2010
6. Samle sangtekster og toner fra Smøla
7. Ha åpne møter med tema 8. Gi ut medlemsbladet Nytt fra Smøla Historielag til medlemmer og andre interesserte
9. Vurdere presentasjon av den trearma stjernegrava ved middelaldersenteret på Edøya

Styret er av den mening at arbeidsprogrammet er fulgt opp.
Smølaminne er utgitt, heftet med faneregistrering er i salg.  
Nordvestnytt har hver uke hatt historiske bilder.
Vi hadde åpent møte om fiskerikultur i Annies Gjestekro 15. oktober. Takk til John Ragnar Watten og Ernst Olav Blakstad for godt opplegg.  
I samarbeid med Smøla museum hadde vi to sangkvelder i Rosvoll prestegard med smølasanger og lokale salmetoner. Takk her til Laila Skaret, Per Morten Svendsen, Albert Lervik, Hilmar Solheim, Bjørnar Træthaug, Per Gjevik og Hans Astad for at de stilte opp. Takk også til ledelsen i Smøla museum v/Rannei Botten for konstruktivt samarbeid.  
Medlemsbladet er utsendt med 2 nummer, og arbeidet med å synliggjøre den trearma stjernegrava er i gang.  
Leder og sekretær har deltatt på flere møter med Smøla kommune for å legge til rette for kommunens 50-årsjubileum. Lederen har hatt 2 møter med fylkesfotoarkivaren i Møre og Romsdal om Widerøearkivet til Smøla kommune.
Kulturminneåret 2009 har også gitt at styret har deltatt i forskjellige fora, bl.a. om kulturminne-registreringer og kulturminneatlas.
Styret har vært samla 6 ganger til styremøte og behandla 20 saker.
Smøla Historielag er medlem av Landslaget for Lokalhistorie. Smøla Historielag har egen nettside under Smøla kommune.  Redaktør for nettsida er Magne Gjernes. Takk til Magne som passer på å få med nytt fra historielaget på kommunesida. I samarbeid med Landslaget for lokalhistorie har vi denne nettsida: www.smola.historielag.org Det er webansvarlig for Landslaget for lokalhistorie, Kurt Tverli, som har lagt malen for den sida og har stått for oppdateringene. Takk til Kurt Tverli for samarbeidet.
Takk også til redaksjonsmedlemmene for Smølaminne og til Engvig kontorspar for gratis kopiering av Nytt fra Smøla Historielag. På nettet ligger også et lite billedgalleri: http://www.smola.kommune.no/bunnboks-2/bildegalleri/
Laget hadde 102 betalende medlemmer i 2009. Det er en fin økning fra forrige år.

Arbeidsprogram for 2010:

1: Gi ut Smølaminne 2010
2: Få utgitt hefte om folkemusikk fra Smøla i samarbeid med Terje Sundet • Smøla i kunsten. Få til en oversikt.
3: Arrangere utfart til et fraflytta fiskevær
4: Gardsvandring
5: Holde åpne temamøter
6: Fotoinnsamling med kommentarer

Regnskap 2009