Årsmøte ble arrangert på Smøla Havfiskesenter 20. mars 2010.

Styret for 2010 har vært Bjørg Træthaug, Lars Roksvåg, Judy Rangnes, Karle Gjernes, Tove
Betten, Kjell Gundersen, Jonna Tang Kuløy, Lars Rosvoll.

Etter årsmøtet holdt Ernst Olav Blakstad et foredrag om Pytheas fra Massalia.

Her kom det fram mange interessante betraktninger.

 

Så ble det vist filmopptak som B. S. Tranøy hadde gjort for 70-80 år siden på Smøla og andre steder på Nordmøre.


Årsmelding for Smøla historielag 2009 (Lagets 3. arbeidsår)

Styret har hatt denne sammensetting:
Leder: Karle Gjernes
Nestleder: Kjell Gundersen
Sekretær: Lars Roksvåg  
Styremedlemmer: Tove Betten og Kirsten Singleton
1. vara: Kjell Meese
2. vara: Elisabeth Sørli
3. vara: Bjørg Træthaug
Kasserer: Jonna Tang Kuløy

Årsmøtet 2009 vedtok dette arbeidsprogrammet:  
1. Gi ut Smølaminne 2009
2. Gi allmenn presentasjon av fanene som er registrert på Smøla i samarbeid med Smøla Museum
3. Fortsette arbeidet med å ta vare på bilder fra Smøla
4. Samarbeide med Nordvestnytt om presentasjon, og med fylkesfotoarkivet
5. Samarbeide med Smøla kommune om 50-årsjubileet for kommunen i 2010
6. Samle sangtekster og toner fra Smøla
7. Ha åpne møter med tema 8. Gi ut medlemsbladet Nytt fra Smøla Historielag til medlemmer og andre interesserte
9. Vurdere presentasjon av den trearma stjernegrava ved middelaldersenteret på Edøya

Styret er av den mening at arbeidsprogrammet er fulgt opp.
Smølaminne er utgitt, heftet med faneregistrering er i salg.  
Nordvestnytt har hver uke hatt historiske bilder.
Vi hadde åpent møte om fiskerikultur i Annies Gjestekro 15. oktober. Takk til John Ragnar Watten og Ernst Olav Blakstad for godt opplegg.  
I samarbeid med Smøla museum hadde vi to sangkvelder i Rosvoll prestegard med smølasanger og lokale salmetoner. Takk her til Laila Skaret, Per Morten Svendsen, Albert Lervik, Hilmar Solheim, Bjørnar Træthaug, Per Gjevik og Hans Astad for at de stilte opp. Takk også til ledelsen i Smøla museum v/Rannei Botten for konstruktivt samarbeid.  
Medlemsbladet er utsendt med 2 nummer, og arbeidet med å synliggjøre den trearma stjernegrava er i gang.  
Leder og sekretær har deltatt på flere møter med Smøla kommune for å legge til rette for kommunens 50-årsjubileum. Lederen har hatt 2 møter med fylkesfotoarkivaren i Møre og Romsdal om Widerøearkivet til Smøla kommune.
Kulturminneåret 2009 har også gitt at styret har deltatt i forskjellige fora, bl.a. om kulturminne-registreringer og kulturminneatlas.
Styret har vært samla 6 ganger til styremøte og behandla 20 saker.
Smøla Historielag er medlem av Landslaget for Lokalhistorie. Smøla Historielag har egen nettside under Smøla kommune.  Redaktør for nettsida er Magne Gjernes. Takk til Magne som passer på å få med nytt fra historielaget på kommunesida. I samarbeid med Landslaget for lokalhistorie har vi denne nettsida: www.smola.historielag.org Det er webansvarlig for Landslaget for lokalhistorie, Kurt Tverli, som har lagt malen for den sida og har stått for oppdateringene. Takk til Kurt Tverli for samarbeidet.
Takk også til redaksjonsmedlemmene for Smølaminne og til Engvig kontorspar for gratis kopiering av Nytt fra Smøla Historielag. På nettet ligger også et lite billedgalleri: http://www.smola.kommune.no/bunnboks-2/bildegalleri/
Laget hadde 102 betalende medlemmer i 2009. Det er en fin økning fra forrige år.

Arbeidsprogram for 2010:

1: Gi ut Smølaminne 2010
2: Få utgitt hefte om folkemusikk fra Smøla i samarbeid med Terje Sundet • Smøla i kunsten. Få til en oversikt.
3: Arrangere utfart til et fraflytta fiskevær
4: Gardsvandring
5: Holde åpne temamøter
6: Fotoinnsamling med kommentarer

Regnskap 2009

 

Møtet ble arrangert på Hopen brygge.

 

  Hans Vallestad

 

Årsmelding 2008

Årsmelding for Smøla historielag 2009. Lagets 3. arbeidsår.

Styret har hatt slik sammensetting:
Leder: Karle Gjernes
Nestleder: Kjell Gundersen
Sekretær: Lars Roksvåg  
Styremedlemmer: Tove Betten og Kirsten Singleton
1. vara: Kjell Meese
2. vara: Elisabeth Sørli
3. vara: Bjørg Træthaug
Kasserer: Jonna Tang Kuløy

Styret har vært samla 6 ganger til styremøte og behandla 29 saker. Det er holdt 1 medlemsmøte. Styret har sendt ut 2 meldingsblad: Nytt fra Smøla historielag til medlemmer og andre interesserte. Smøla Historielag er medlem av Landslaget for Lokalhistorie Smøla Historielag har egen nettside under Smøla Kommune. Redaktør for nettsida er Magne Gjernes. Takk til Magne som passer på å få med nytt fra historielaget på kommunesida. Det blir arbeidet med å få ei nettside under Landslaget for lokalhistorie www.smola.historielag.org.  Det er webansvarlig for Landslaget for Lokalhistorie Kurt Tverli, som har lagt malen for den sida.
Laget hadde 69 betalende medlemmer i 2008.  


Styrets kommentar til arbeidsprogrammet:
1. Smølaminne 2008 kom i salg fra 4. desember 2008. Og er svært godt mottatt. Redaksjon var Jorun Marie Jonassen og Reidun Åstasund og de har stor ære av resultatet og salget har vært godt.
2. Faneregistreringa er på det nærmeste fullført. Mye av det ble presentert på medlemsmøtet 22. november 2008. Inger Anne Rangnes fortjener stor ros for det verdifulle arbeidet ho har gjort. Vi vil arbeide med å få dette arbeidet gjort allment tilgjengelig i samarbeid med Smøla Museum
3. Bildeinnsamling: Her står mye arbeid igjen, men Bjørg Træthaug presenterte bilde fra oppstarten på Frostaheia med tittelen Ei bygd blir til på medlemsmøtet 22. november 2008.
4. Smølanatur i Fylkesfotoarkivet: Dette punktet er ikke fullført.
5. Smølas 50-årsjubileum: Smøla historielag har Karle Gjernes med i Jubileumskomiteen og Lars Roksvåg med i jubileumsskriftkomiteen til Smøla kommune
6. Sang og musikk fra Smøla: Er ikke fullført
7.Smølas utvandringshistorie:  Er ikke fullført
8. Ord og uttrykk: Temaet var på møtet 22. november og det var aktiv deltakelse. Temaet må nok følges opp mer.

Arbeidsprogram for 2009

1. Gi ut Smølaminne 2009
2. Gi allmenn presentasjon av fanene som er registrert på Smøla i samarbeid med Smøla Museum.
3. Fortsette arbeidet med å ta vare på bilde fra Smøla Samarbeide med Nordvestnytt om presentasjon og fylkesfotoarkivet.
4. Samarbeide med Smøla kommune om 50-årsjubileet for kommunen i 2010.
5. Samle sangtekster og toner fra Smøla
6. Ha åpne møter med tema
7. Gi medlemsbladet Nytt fra Smøla Historielag til medlemmer og andre interesserte.
8. Vurdere presentasjon av den trearma stjerna ved middelaldersenteret på Edøya

Regnskap 2008