Lørdag 17. mars ble årsmøtet avviklet på Annies Gjestekro.

Her møtte 13 medlemmer. Magne Bastian Lervik ønsket velkommen før møtets leder Roy Scott Heiersted loset oss sikkert gjennom sakslisten.

Foto: Inger Anne Rangnes

Årsmelding, regnskap og budsjettforslag ble godkjent, og kontingenten blir fortsatt kr 300 pr. år.

Deretter var det en gjennomgang av årsplanen:

Sommertur til Glasøya lørdag 21. juli 2018

Høstmøte med fylkesfotoarkivar Ragnar Albertsen.

Eventuelt Kulturminnedagen 8. - 16. september "Typisk norsk - ikke bare norsk"

Foto: Inger Anne Rangnes

Valg til styre: Her ble Per Bastian Kuløy og Inger Anne Rangnes valgt inn som nye medlemmer. Hele styret finnes her: Tillitsvalgte

Nytt medlem i valgkomiteen ble Elisabeth Sørli.

Foto: Inger Anne Rangnes

Etter møtet ble det servert kaffe og nystekte vafler før Inger Anne Rangnes tok forsamlingen med på en "tur" i Lokalhistorisk arkiv.

Her ble arkivet og bruken av det presentert.

Årsmelding 2017 Smøla historielag

Det er avholdt 4 styremøter der det i alt er behandlet 23 saker.
I tillegg er det avholdt 5 arbeidsmøter i forbindelse med arrangement.

"Smølaminne"
Redaksjonen har i 2017 bestått av: Peggy Kruse, Judith Rogne, Roy Scott Heiersted, Karle Gjernes, Magne Bastian Lervik og Svein Rangnes, som også er uunnværlig korrekturleser og kontaktperson med trykkeri. Styret takker redaksjonen for eksemplarisk utført arbeid og er veldig godt fornøyd med et innholdsrikt Smølaminne 2017. Stor honnør til åttendeklasse ved Smøla ungdomsskole som solgte 325 eksemplarer ved dørsalg. Salget ved bokhandel og butikk har også vært godt, vi sitter igjen med kun et lite restparti av Smølaminne 2017.

"Nordmøre bindes sammen - steg for steg"
Foredragsholder etter årsmøtet var Iver Nordseth, som holdt et engasjerende kåseri om samferdselens utvikling på Nordmøre de siste 50 år. Våre gamle ferger og fergesamband, et gjensyn. Fra 1964 med 15 fergestrekninger, til dagens 5 på Nordmøre.

"Sommerturen 2017"
15 personer møtte opp. Egil Betten frakta oss trygt fram til Arnøya, der Birgitte Arnøy tok imot oss i den gamle fabrikkbygninga. Her fikk vi ei god og grundig orientering om aktivitetene i tidligere tider. Et industrieventyr starta her i 1907 da Knut Arnøy reiste til Bergen som 40-åring for å lære om hermetikk. Foruten hermetikk var det produksjon av instrument, reiseeffekter og regnklær, og mange flere aktiviteter. Her var det også postkontor og telefon.

"60 år med ferge til Smøla"
Lørdag 29. juli 2017 markerte Smøla historielag sammen med Innsmøla vel og Innsmøla ungdomslag at det var 60 år siden det aller første fergeanløpet på Straumen fant sted.
Jubileet ble markert i strålende sommervær i Dampen på Straumen, som denne dagen var fylt opp til randen av gamle og unge fergeinteresserte.
Fergeentusiast Terje Holm fra Kristiansund ga en historisk gjennomgang av dette fergesambandet.
Det var intervju med Lilly Erna Gjernes, Astrid Rangnes Bråten og Polly Lura, som opplevde den lange fergeturen til Hitra og Frøya med overnatting om bord da de reiste på skoletur. Noen av de ansatte på de første fergene var også til stede og fortalte om opplevelser fra den tida de jobbet om bord på smølafergene.
Geir Gjengstø hadde leita fram den gamle billettveska og var myndig billettør som stadig sjekket gyldig billett.
I tillegg var det utstilling av Terje Holm sine flotte bilder av alle fergene som har trafikkert på Smøla. Bildene henger nå på ungdomshuset Solhov.
Innsmøla vel sørget for salg av "fergemat", kaffe, svele og smørbrød.
Søndag 30. juli fortsatte markeringen med utstilling av fergebildene og powerpoint-presentasjon av 60 års fergehistorie i ungdomshuset Solhov. Her ble det en trivelig mimrestund rundt kaffebordene.

"Høstmøte"
Etter noe flytting av dato var det 13. september klart for Andreas Sandviks presentasjon av boka "Med kjøtt på beina – Slakterhistorie for Kristiansund og Nordmøre". Møtet ble holdt i Hopen brygge.

"Heimesida til historielaget"
Her blir det lagt ut liste over hva som finnes i arkivet. Har du ønske om å besøke arkivet utenom vår faste dag, "Åpent arkiv", ta kontakt.
Nyheter og informasjon blir lagt ut som vanlig.

Årsmelding 2017 Lokalhistorisk arkiv

Arbeidsgruppa i 2017:
Inger Anne Rangnes - leder
Judy Rangnes          - sekretær
Jarl Kåre Rangnes    - medlem
Rannei Botten          - representant for Nordmøre museum
Magne Bastian Lervik - styrets representant

   Arkivgruppa har hatt 2 møter i løpet av 2017. Medlemmene deltar ellers med praktiske oppgaver gjennom hele året. Hovedaktiviteten i 2017 har vært å få alt tidligere innlevert materiell sortert og satt i arkivgodkjente bokser.
Status for arkivet pr. 31.12.2017:
   207 ulike arkivenheter (lag, foreninger, foretak o.l.) er registrert.
   347 arkivbokser er fylt og merket.  
Navnene på arkivenhetene og de fleste arkivlistene er lagt ut på Historielagets hjemmeside.  Det som gjenstår av tidligere innlevert materiell, er i hovedsak to litt større arkivenheter. I tillegg er Klipparkivet og brosjyremateriellet fortsatt ikke ferdig sortert og gjort tilgjengelig. Smølastoff i Tidens Krav klippes fortløpende.

  Arkivet har hatt åpent den andre tirsdagen i hver måned unntatt juli og desember. Ca. 60 personer har deltatt – i tillegg er det en del besøk utenom faste åpningsdager. I Åpent arkiv er lokalhistoriske emner blitt tatt opp, i tillegg til innlevering av bilder, protokoller, dokumenter og brev. I alt har vi mottatt 26 ulike samlinger siste året. Vi har også fått til deponering billedarkivet tilhørende Nordvestnytt.
   Arkivets møterom benyttes stadig mer. I 2017 har det vært utleid 24 ganger i tillegg til lagets eget bruk av rommet. To nye panelovner er innkjøpt og montert i møterommet. Fra biblioteket på Straumen overtok vi hyller og stoler.
 
 Vi har søkt om og fått følgende støtte:
       1 000 kr fra Nordmøre Sparebank
       3 000 kr fra Smøla kommune
     10 000 kr fra Gjensidige Nordmøre og Romsdal

  Vi håper at stadig flere vil oppdage nytten av å bruke Lokalhistorisk arkiv for å få bevart materiell av lokalhistorisk verdi for framtidige generasjoner.
Takk til arkivgruppas medlemmer for innsatsen i 2017.

Lokalhistorisk arkiv, 7. februar 2018.         Inger Anne Rangnes

Regnskap

 

Årsmøtet 2017 ble holdt på Annies Gjestekro på Dyrnes lørdag 25. mars kl.16.00.

Resultatet av valget kan leses her under fanen Om laget: Tillitsvalgte

Årsmeldinger og regnskap ble godkjent.

Kontingenten: Økes fra 250 kr til 300 kr fra og med 2018.

Fotograf: Lilly Erna Gjernes

Etter årsmøtesakene holdt Iver Nordseth et engasjerende kåseri om samferdselsutviklingen på Nordmøre - "Nordmøre bindes sammen - steg for steg". Han tok oss med på en fantastisk utvikling de siste 50 år. Her fikk vi også et gjensyn med de gamle fergene våre.

I 1964 var det 15 fergestrekninger på Nordmøre. Så kom de store prosjektene: Atlanterhavsveien 1989, Edøy - Kuløy 1989, Krifast 1992, Aurundprosjektet 1995, Imarsundprosjektet 2007 og Atlanterhavstunnelen 2009.

En spennende og interessant reise i samferdselshistorien vår.

 

Fotograf: Karle Gjernes

Samtale rundt bordet.

Fotograf: Karle Gjernes

Styret representert med Kåre Flataukan, Jan Ivar Vikhals og leder Magne Bastian Lervik som presenterer årsmeldingen.

 

Årsmelding 2016

Styret i Smøla historielag  for 2016:
Styreleder: Magne Bastian Lervik
Nestleder:  Svein Gjøstøl
Sekretær:  Jan Ivar Vikhals
Styremedlem: Reidar Strand
Kasserer:   Kåre Flataukan
Vara til styret: Karle Gjernes
                      Per Harald Ellevsøy
                      Kjell Petter Walseth

Det er avholdt 3 styremøter der det er behandlet 20 saker.

Medlemstallet er stabilt, 162 medlemmer.

Smølaminne: Redaksjonen har i 2016 bestått av: Peggy Kruse, Judith Rogne, Roy Scott Heiersted, Magne Bastian Lervik og Svein Rangnes, som også er uunnværlig korrekturleser og kontaktperson med trykkeriet. Styret takker redaksjonen for eksemplarisk utført arbeid, og er veldig fornøyd med et innholdsrikt Smølaminne 2016. Stor honnør til åttende klasse ved Smøla ungdomsskole som solgte 379 eksemplarer ved dørsalg. Salget ved bokhandel og butikk har vært særs godt. Smølaminne 2016 er nesten utsolgt.

Vårmøte: Vårmøtet ble holdt på Hopen brygge. Temaet var ”Slaget ved Gratangen”. Helge Husby som har skrevet om slaget, holdt et foredrag om hendelsene i Gratangen, der den tyske fjelljegerbataljonen måtte trekke seg tilbake ogTyskland led sitt første nederlag i Norge. flere fra Smøla deltok i kampene.

Sommertur: Turen gikk til Skjøttøya ved Hopen. Værmeldingen glimtet til med ekstremvarsel: Mye regn, opptil 50 mm i løpet av kort tid. Dette får nok ta sin del av skylda for det lave oppmøtet. For de som møtte opp, ble det en uforglemmelig vandring i oppholdsvær.

Høstmøte/Kulturminnedag: Tema for kulturminnedagen 2016 var Se hva vi kan. Kompetanse og kunnskap i kulturvernet. Det var arkivgruppa som la opp til skattejakt i Smølas historie søndag 25. september i Innsmøla skole. Et trettitalls personer fant veien til arrangementet. Eva Peggy Stensønes underholdt med sang, Inger Anne Rangnes orienterte om arkivet og arkivarbeidet, og Svein Rangnes og Karle Gjernes presenterte litt av Smøla sin posthistorie. Og det var utstilt mange godbiter fra arkivet, både tekster og bilder.

Hjemmesiden til historielaget: Har nå fått nytt ansikt utad. Det fungerer like godt på både PC, mobil og nettbrett.
Nytt er at vi legger ut navn på lag, foreninger, foretak og annet etter hvert som de blir ferdig registrert. Målet er også å legge ut innholdslistene, men foreløpig blir arbeidet med registrering prioritert.
Nyheter og informasjon blir lagt ut som vanlig.

 

Årsmelding 2016 Lokalhistorisk arkiv for Smøla

Arbeidsgruppa i 2016:
Inger Anne Rangnes- leder
Judy Rangnes - sekretær
Jarl Kåre Rangnes
Rannei Botten, representant for Nordmøre Museum
Magne Bastian Lervik, styrets representant

Arkivgruppa har hatt 4 møter der praktiske utfordringer, budsjett og avtaler og brukerregler har vært diskutert.

Hovedaktiviteten i 2016 har vært å få gjort arkivets innhold lettere tilgjengelig.

Alt arkivmateriell er sortert i hovedkategorier:
  81 ulike arkivenheter (Lag, foreninger, foretak o.l.) er registrert
140 arkivbokser er fylt og merket
  30 arkivbokser er pakket med aviser utgitt på Smøla
Alle arkivenheter er digitalt ført på arkivverkets anbefalte lister – et eksemplar ligger i arkivenhetens første boks.

Arkivenhetene er lagt ut fortløpende på Historielagets hjemmeside Under Arkiv – Registrerte lag, foreninger og foretak.

Alle tidligere lagrede aviser er ferdig klippet - med hjelp av besøkende på Åpent arkiv. 
Gjennom kommunens kulturetat og en person i språkpraksis, har vi fått skannet 6 protokoller fra Veiholmen fiskevær.

Vi har fått vedtatt avtaler for avlevering og deponering.
Vi har også fått vedtatt brukerregler og laget oversikt over arkivet.

Vi har montert to nye lysarmaturer i arkivrommet. Vi har også byttet to panelovner – én i arkivrommet etter besøk fra Interkommunalt arkiv som ikke anbefalte ovnen som sto i rommet, og én ved inngangen.

Arkivgruppa arrangerte Kulturminnedagen 2016 med tittelen: Skattejakt i arkivet. Her informerte vi om arkivet og viste smakebiter av det vi har arkivert. 30 personer møtte.

Arkivet har hatt åpent den andre tirsdagen i hver måned unntatt juli og desember. I alt er det registrert 55 besøkende.

Arkivet har søkt om midler utenfra og har i 2016 mottatt:
1000 kr fra Nordmøre Sparebank
3000 kr fra Smøla kommune – kulturmidlene
Vi har også fått koblet de to nye lysarmaturene gratis av Elektronor.

Takk til gruppas medlemmer, som med sine ulike styrker gjør at vi får gjennomført det vi planlegger.

Arbeidet videre:
    Fortsette sortering, registrering og pakking av arkivets materiell.
    Få ut informasjon om muligheten for bruk av Lokalhistorisk arkiv for Smøla.
    Etablering av prosedyrer og utarbeidelse av informasjon for utleie av møterommet.
    Gjøre arkivlistene tilgjengelig digitalt på Historielagets hjemmeside.
    Sortere arkivklipp.
 

Regnskap 2016