Foto: Svein Rangnes

Årsmøtet var planlagt til den 14. mars, men restriksjonene i forbindelse med koronaviruset satte en stopper for gjennomføringen. Derfor ble dette utsatt, og først 6. august kunne vi avholde møtet i Møterommet på Hopen brygge. Av samme årsak ble foredraget vi hadde satt opp, sløyfet.

Det møtte 10 medlemmer.

Da vår leder Magne Bastian Lervik ikke kunne møte, ble nestleder Karle valgt som møteleder. Han ledet oss med lang møteerfaring igjennom sakslista.

Årsmeldingene, regnskap og budsjett ble enstemmig godkjent.

Kontingenten for 2021 blir den samme som i 2020, det vil si kr 300.

Valg: Nytt medlem i styret blir Guri Otnes - Inger Anne Rangnes tar gjenvalg. Nytt varamedlem ble Kjell Gundersen.

I valgnemnda stiller nå Else Jorunn Lillenes.

Det er vanskelig å sette opp en årsplan bortsett fra at Smølaminne 2020 blir klart før jul. Vi ønsker å arrangere et høstmøte, men alt avhenger av koronasituasjonen.

Ingen nye saker var meldt til styret innen fristen før årsmøtet.

 

Årsmelding for 2019

Styret i Smøla historielag i 2019 har vært:

Styreleder:      Magne Bastian Lervik

Nestleder:       Karle Gjernes

Sekretær:       Inger Anne Rangnes

Kasserer:        Elisabeth Sørli

Styremedlem: Per Bastian Kuløy

Vara til styret: Jan Lervik

                      Noralf Reitan

Revisor:          Svein Ivar Iversen

Vara:              Svein Rangnes

Det er avholdt 2 styremøter der det i alt er behandlet 8 saker.

Smølaminne

Redaksjonen for Smølaminne 2019 har bestått av: Magne Gjernes, Elisabeth Sørli, Magne B. Lervik og en uunnværlig skribent, korrekturleser og kontaktperson med trykkeriet: Svein Rangnes.

Styret takker redaksjonen for eksemplarisk utført arbeid og sier seg særs godt fornøyd med et innholdsrikt Smølaminne 2019.

Stor honnør til 8. klassen ved Smøla ungdomsskole som også denne gangen stilte opp og solgte …… eksemplarer ved dørsalg. Dagligvarebutikker og bokhandlere solgte også godt, og vi sitter igjen med kun et lite restparti av Smølaminne 2019.

Forfatterbesøk

Fredag 15. mars arrangerte Smøla historielag og Smøla bibliotek forfattermøte med Per Anders Todal fra Todalen i Aure. Vel 50 personer møtte opp for å få med seg foredraget. Han har jobbet som journalist i avisen Dag og Tid, men har brukt fem år på å samle stoff til boka ”Havlandet. Historia om hava som skapte Noreg”, der han på mesterlig vis skildrer havene som omgir oss. Vi ble tatt med på en spennende og interessant reise både på havet og under havoverflata. Han har vært med på tokt ute på havene sammen med fiskere, forskere og kystvakt. Dette er ei bok full av kunnskap. Her presenteres havets historier og biologi, som for eksempel om fiskens vandring, og om ødelagte korallrev. Han fortalte også om presset på ressursene, forurensing og plast. Om oppdrettsnæring og oljevirksomhet, og også om oppvarming og forsuring av havene. Han viser stor kunnskap og innsikt - og ikke minst kjærlighet til havet.

Årsmøte

På årsmøtet lørdag 16. mars stilte Paul Bakkmyr fra Aure med boka «Befolkningen på Grip gjennom 350 år». Han viste bilder og ga oss en gjennomgang av de store endringer fra et lite fiskevær til et stort samfunn og egen kommunestatus og til slutt fraflytting. I 1969 ble losstasjonen nedlagt. I 1974 flytta siste fastboende unntatt fyrvokteren. I 1977 ble fyret automatisert, og etter den tid har det vært uten fastboende. Men etterkommerne av folket på Grip tar godt vare på husene, som nå er ferieboliger.

Sommertur

Årets sommertur gikk i flott sommervær 22. juli til Brattværet. 43 voksne og barn møtte opp på småbåtkaia i Dyrnesvågen der Holberg Shipping lå klar for å frakte oss trygt utover.

For oss som måtte vente i Dyrnesvågen for å bli med siste tur med båten, ble det en interessant tur med guiden Ernst Olav Blakstad innom hans private fiskerimuseum i Kvitbryggå. Her skulle vi hatt mer tid.

Etter fire turer var alle på plass, og vår kunnskapsrike guide, Ernst Olav Blakstad, kunne starte orienteringen om fiskeværenes utvikling generelt og Brattværet spesielt. En interessant "historietime" før vi la ut på vandring.

Storhetstiden for fiskeværet var på 1600-tallet. Herfra var det kort vei til fiskefeltene. På begynnelsen av 1900-tallet fikk båtene motor, og de ble større. Med dårlige havneforhold trakk fiskerne innover og bosatte seg blant annet på Dyrnes og Råket. I 1958 ble skolen nedlagt - Brattvær kommune hadde bygd Bakkamyra skole for elever fra Dyrnes, Råket og Brattværet skolekretser. Skolebygningen er i dag bolighus.

Etter orienteringen ble det en tur opp på Ålvåret. Her kunne vi se ut til Skalmen fyr, den rike skjærgården rundt, og også til Veiholmen med Haugjegla fyr.

Vi fikk høre om skipsforliset Couqet som i 1896 forliste like ved Skalmen fyr. Den var fylt med tømmer av eik og alm. Tømmeret ble tatt i land, og sagbruk ble satt opp. Slik ble det bygningsmateriale til mange hus på Smøla.

Vi kunne også se Stæggeløya og fikk høre historien om retterstedet der den siste henrettelsen på Smøla foregikk. En trist og makaber, men sann historie.

Brattværet er et levende sommersamfunn. Husene er tatt godt vare på, og de fleste er bebodd på sommeren. Bedehuset er også velholdt, og dagen før hadde den årlige gudstjenesten blitt arrangert, denne gang med barnedåp. Døra sto åpen, og vi fikk anledning til å kikke inn i den trivelige salen.

Noen tok kaffe og niste i solveggen.

Og etter en vandring rundt øya - mange tok også turen til Mokkeløya, var det tid for hjemreise.

Digitalisering av foto

I november tok Ragnar Albertsen fra FylkesFOTOarkivet i Ålesund turen om Smøla for å hjelpe oss med digitalisering av bilder vi har mottatt i Lokalhistorisk arkiv. Etter intens jobbing i to lange dager var store deler av samlingen digitalisert. Etterarbeid ble å lage navnelister og merke originalene. Vi har fortsatt bilder som ikke er digitalisert, og vi har invitert til et nytt besøk til våren dersom dette lar seg gjøre. Vi mottar fortsatt bilder i papirutgave eller digitalt.

Guidehefter

Smøla historielag har også i løpet av året på bestilling fra Næringssenteret, utarbeidet et guidehefte for Edøya og fått oversatt guide-heftene for Brattværet og Veiholmen til norsk.

Hjemmeside

Lagets hjemmeside har flest besøk på arkivlistene. Her legges det ut og oppdateres jevnlig.

Smøla 31.03.2020 Magne Bastian Lervik -leder

Årsmelding 2019 Lokalhistorisk arkiv

Arbeidsgruppa i 2019

Inger Anne Rangnes    - leder

Judy Rangnes              - sekretær

Jarl Kåre Rangnes        - medlem

Rannei Botten              - representant for Nordmøre museum

Magne Bastian Lervik   - styrets representant

Arkivgruppa har hatt 1 møte i 2019 der årsmelding og nye arbeidsoppgavene ble gjennomgått og fordelt.

Pr. 31.12.2019 er 292 ulike arkivenheter (lag, foreninger, foretak o.l.) registrert. I løpet av høsten ble siste rest av tidligere innlevert materiell ferdig sortert, registrert og satt i bokser. Boksene er merket og materialet er nå tilgjengelig for bruk i Lokalhistorisk arkiv sine lokaler.

De fleste arkivlistene er lagt ut på Smøla historielag sin hjemmeside. Fortsatt er denne siden godt besøkt.

Det er stadig oftere spørsmål til arkivet via mail, telefon og besøk. Vi leier bilder og opplysninger og svarer så godt vi kan.

Fylkesfotoarkivar Ragnar Albertsen fra ICA Møre og Romsdal var i arkivet 13. og 14. november. Han avfotograferte store deler av fotosamlingen vår. Disse bildene er nå registrert med navn så langt vi har klart å finne disse. Fortsatt har vi en del bilder igjen som vi ønsker digitalisert.

Vi har registrert, pakket og sendt boksamlingene etter Edøy kristelige forening og Fiskeribiblioteket til Nasjonalbiblioteket.

Arkivet har hatt åpent den andre tirsdagen i hver måned unntatt juli og desember. 27 personer har deltatt – i tillegg har det vært 64 besøkende utenom faste åpningsdager.

Smøla historielag har fått laget et skilt som viser hvor vi holder til.

I 2019 har møterommet vært utleid 19 ganger i tillegg til lagets eget bruk av rommet.

I tillegg til leder har Sjoukje Jongejan vært med i arkivarbeidet på onsdager.

Vi har søkt om og fått følgende støtte:

     2 000 kr fra Smøla kommune

Takk til arkivgruppas medlemmer og Sjoukje Jongejan for innsatsen i 2019.

Regnskap 2019

 

 

 

 

 

16 medlemmer møtte til årmøte 2019 som ble arrangert på Annies gjesekro lørdag 17. mars.

Foto: Svein Rangnes

Magne Bastian Lervik ønsket velkommen og fortsatte som møteleder.

Årsmelding, regnskap og budsjett ble godkjent.

Årsplanen er ikke klar, men det jobbes med en sommertur til en av øyene mellom Dyrnes og Brattværet.

Valg til styret: Magne Bastian tok gjenvalg som leder. Kåre Flataukan takket av som kasserer etter 6 års tjeneste. I stedet kommer Elisabeth Sørli inn som ny kasserer. Karle Gjernes tok også gjenvalg. Se alle tilitsvalgte her: Tillitsvalgte.

Annie serverte kaffe og gode vafler og hvetebakst.

 

Etter møtet holdt forfatter Paul Bakkmyr foredrag om Grip de siste 350 år. En gjennomgang av store endringer fra et lite fiskevær til et stort samfunn og egen kommunestatus og til slutt fraflytting. Mange spennende historier og bilder ble til en interessant og underholdende økt.

Årsmelding 2018 Smøla historielag

Styret i Smøla historielag for 2018:
Styreleder:       Magne Bastian Lervik
Nestleder:        Karle Gjernes
Sekretær:        Inger Anne Rangnes
Kasserer:         Kåre Flataukan
Styremedlem:  Per Bastian Kuløy  
Vara til styret:  Per Harald Ellevsøy
                            Jan Lervik
                            Noralf Reitan

Det er avholdt 3 styremøter der det i alt er behandlet 16 saker.

"Smølaminne"
Redaksjonen har i 2018 bestått av: Peggy Kruse, Judith Rogne, Roy Scott Heiersted, Karle Gjernes, Magne Bastian Lervik og Svein Rangnes, som også er u-unnværlig korrekturleser og kontaktperson med trykkeri. Styret takker redaksjonen for eksemplarisk utført arbeid og er veldig godt fornøyd med et innholdsrikt Smølaminne 2018. Stor honnør til åttendeklasse ved Smøla ungdomsskole som solgte 357 eksemplarer ved dørsalg. Salget ved bokhandel og butikk har også vært godt, vi sitter igjen med et lite restparti av Smølaminne 2018.

"40 årsjubileum for Veiværsveien"
Etter noen utsettelser hadde i overkant av 40 personer funnet veien til Samfunnshuset på Veiholmen den 23. januar.
Høsten 1977 ble Veiværsveien alias "Nord-Atlanterhavsveien", nå kalt Skjærgårdsveien, tatt i bruk.
Karle Gjernes fortalte og viste bilder fra prosessen fram mot vei. Fylkestinget avslo søknaden i 1962, men 10 år senere var det klart for de første bevilgningene fra staten. I 1974 ble første spadestikk tatt. Sikkerhetstiltakene var den gang ikke så strenge som nå, så det ble flere dispensasjoner for de som ønsket å kjøre over brua. Både lege, ambulanse, brudepar og godsrute kjørte over brua før den var ferdig. Per Ellevsøy forteller at han kjørte dyretransport over brua før det kom rekkverk. "Det var skummelt og fryktelig langt ned," minnes han.
Ordfører Roger Osen gjorde rede for veiens betydning for Veiholmen og Smøla forøvrig - både for næringsliv og bosetning.
Endelig, etter 40 år, ble veien offisielt åpnet. Ordfører i 1977, Karle Gjernes, og medlem av den den gang kommunalt oppnevnte veikomiteen, Jann Kristoffersen, holdt snora, mens dagens ordfører Roger Osen tok på seg ordførerkjedet og foretok snorklippingen foran en stående forsamling.
Avslutningsvis redegjorde Kurt Sivertsen for et planlagt bokprosjekt om Veiholmen etter at veien kom. Han siterte fra materialet til veisøknadene og spesielt anbefalingene fra distriktslege Idland og sogneprest Kjellevold som ofte hadde praktiske problemer med å komme seg til Veidholmen. Nevnes må også Smøla Bil- og Båtlag og Smøla bondelag som framtidsrettet spådde at Veidholmen ville bli et stort turistmål.

"Lokalhistorisk arkiv ”
ble presentert av Inger Anne Rangnes etter årsmøtet. Her ble arkivarbeidet beskrevet gjennom ord og bilder. Ønsket var å vekke interessen for å ta vare på det som forteller om frivillig innsats, men også det som forteller historien til lokalt næringsliv.

"Sommertur 2018"
Lørdag 21. juli var det tid for årets sommertur til Glasøya. I overkant av 30 personer var møtt opp på Nelvika der turen startet.
På Glasøya har det så langt vi vet bodd folk siden 1500-tallet og fram til 1982. Øya er kupert, noe skogvokst og brukes nå som feriested, Skjøtsel av vegetasjonen foregår ved utgangarsau som beiter. Husene ligger fritt og sørvendt med utsikt mot fjorden og Tustnafjellene.
Ilandstigning foregikk ved Alsvika der siste fastboende hadde hatt tilhold. Nå er plassen blitt feriehus. Karle Gjernes orienterte om bosteder og beboere før vi la ut på turen. I nydelig sommervær ble vi svært godt mottatt av huseierne på øya. Både Kjell, Ingrunn og Elin Karstensen fra Mettergarden og Jullianne Hansen og Lasse Stokke fra Sygarden møtte oss og ble med på vandringen mellom gårdene. Ingrunn, Elin og Kjell fortalte om utskifting av eiendommer, flytting av hus og om leveforhold på Glasøya. I Nordigarden ble vi møtt av familien Berget Dahl, som har stedet som feriebolig nå.
Reiseleder var Karle Gjernes.

"Høstmøte"
Hvordan tar vi vare på gamle bilder?
Torsdag 13. september kl. 18 arrangerte Smøla historielag møte om temaet gamle bilder i en digital verden. Dårlig oppmøte, men interessant for oss som var til stede. Fylkesfotoarkivar Ragnar Albertsen fortalte hvordan vi best tar vare på bilder, og om hva som er verdt å ta vare på. Han tilbød også å komme tilbake for ei dugnadsøkt i Lokalhistorisk arkiv. Da blir oppgaven å legge til rette for avfotografering av bilder som arkivet har lagret. Ragnar Albertsen stiller med utstyr.
En oppfordring til alle er å gå inn på fylkets fotobase og legge inn tekst på bildene fra Smøla.

"Skattesteinen"
Mange har undret seg over hvorfor denne steinen har ligget utenfor Edøy nye kirke, ensom og malplassert.
Forklaringen står nå på infoskiltet som Historielaget har kostet. Kan lese her:Naturstein

"Lokalhistorisk magasin"
Tema i Lokalhistorisk magasin nr. 2. 2018 var "Flyktning i eget land". I Smølaminne 2011 og 2017 står artikler som passer temaet. Aktuelle artikler ble levert redaksjonen i Lokalhistorisk magasin for vurdering, og alle artikler fra Smøla ble satt på trykk.

"Guide for Dyrnes"
Etter en forespørsel fra Smøla nærings- og kultursenter, tok Lokalhistorisk arkiv oppgaven med å lage Guide for Dyrnesområdet. Guiden ble trykket både på norsk og engelsk. Arkivet vil fortsette med flere guider for områder på Smøla.

"Heimesida til historielaget"
Her blir det lagt ut lister over hva som finnes i arkivet. Har du ønske om å besøke arkivet utenom vår faste dag "Åpent arkiv", ta kontakt.

Årsmelding Lokalhistorisk arkiv

Status for arkivet pr. 31.12.2018:
 266 ulike arkivenheter (lag, foreninger, foretak o.l.) er registrert.
 405 arkivbokser er fylt og merket.
 Foruten å ta imot nytt materiell, har det også vært prioritert å få sortert, registrert og
pakket eldre arkiver. De fleste arkivene sine arkivlister er lagt ut på Historielagets
hjemmeside. Denne siden er godt besøkt.
 Arkivet har hatt åpent den andre tirsdagen i hver måned unntatt juli og desember. Ca. 45
personer har deltatt – i tillegg har det vært 51 besøkende utenom faste åpningsdager.
 I 2018 har møterommet vært utleid 24 ganger i tillegg til lagets eget bruk av rommet. For å
tilrettelegge for flere brukere, er det blitt kjøpt inn overskap i kjøkkenkroken.
 Fylkesfotoarkivar Albertsen fra ICA Møre og Romsdal var på besøk i arkivet i september og
han anbefalte at vi fikk redusert luftfuktigheten. Det ble deretter kjøpt inn en luftavfukter i
tillegg til den som allerede finnes. Det er også blitt montert lokk på ventilene for å få ned
luft-strømmen når det er stor luftfuktighet utendørs.
Luftfuktigheten har etter dette ligget på 45 – 50 %.
 Fra de nedlagte skolene fikk vi hente hyller, arkivskuffer og annet utstyr som vi kan bruke.
Vi har derfor kapasitet til å ta imot mer lokalt materiell fra lag, organisasjoner, private og
bedrifter.
I tillegg til leder har Sjoukje Jongejan jevnlig deltatt i sortering av materiell.
Vi har søkt om og fått følgende støtte:
 1 000 kr fra Nordmøre Sparebank
 3 000 kr fra Smøla kommune
 Takk til arkivgruppas medlemmer og Sjoukje Jongejan for innsatsen i 2018.
Lokalhistorisk arkiv 21. januar 2019 Inger Anne Rangnes

Regnskap 2018