12. mai 2016 i Annies gjestekro på Dyrnes møtte 17 medlemer på årsmøtet.

Arkivgruppas Årsmeldingen for Lokalhistorisk arkiv , styrets forslag til årsmelding og regnskapet ble godkjent.

Valgene ble ledet av valgkomiteen og resultatet ligger under fanen Tilitsvalgte.

Budsjett og arbeidsprogram ble vedtatt.

Innkommet forslag om økning av kontingenten til kr 250 ble også vedtatt.

Etter årsmøtet viste Magne Bastian Lervik bilder og fortalte om slektsturen til USA høsten 2015.

 

Årsmelding 2015 Smøla Historielag

Styret i Smøla historielag har i 2015 vært:

Styreleder:  Magne Bastian Lervik
Nestleder:   Svein Gjøstøl
Sekretær:   Jan Ivar Vikhals
Kasserer:    Kåre Flataukan
Styremedlemmer: Else Jorunn Lillenes
                           Reidar Strand

Vara til styret:   

            Karle Gjernes
            Per Harald Ellevsøy
            Kjell Petter Walseth
            Roy Scott Heiersted


Det er avholdt 2 styremøter der det i alt er behandlet 11 saker, samt 3 enkeltsaker som er behandlet pr e-post.
Redaksjonen for Smølaminne 2014 har bestått av Judith Rogne, Roy Scott Heiersted, Magne Bastian Lervik og Svein Rangnes, som også har vært korrekturleser.
Styret takker redaksjonen for eksemplarisk utført arbeid og sier seg særs godt fornøyd med et innholdsrikt Smølaminne 2015, som ble lansert i forbindelse med Kulturminnedagen.
Stor honnør til åttendeklassen ved Smøla ungdomsskole som også denne gangen stilte opp og solgte 432 eksemplarer ved dørsalg.

Vårmøtet
Vårmøtet ble holdt på Gurisenteret 16. april der temaet var Smølværingen i steinalderen.
Kjell Brevik kåserte for omtrent 50 personer om steinalderbosetningene på Smøla og omkringliggende områder.
Det ble også anledning til å beskue flint- og steinredskaper fra Smøla, som til vanlig er oppbevart i Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Sommerturen
Sommerturen 21. juli ble til ved et samarbeid mellom Myrmuseet og Historielaget og gikk til Spillvalen. Selv om annonseringen av turen ble noe mangelfull, møtte det opp over 50 personer.
Tore Kuløy fortalte Spillvalens historie. Kåseriet i sin helhet er lagt ut på youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UaBy7XtaAg0
Etter kåseriet skulle det være overrekkelse av et bilde fra Spillvalen fra tidlig på 1900-tallet, men siden ingen av dagens eiere hadde anledning til å stille, ble dette gjort ved en senere anledning, Historielaget mottok i samme anledning en kopi av et maleri fra Spillvalen. Dette henger i dag på møterommet i Arkivet.

Kulturminnedagen 2015
kom til som et samarbeidsprosjekt mellom Smøla kommune, Smøla museum og Smøla Historielag.  
Tema for Kulturminnedagen 2015 var Nabolag: Mennesker, Kulturminner, Historie. Aktuelle datoer for arrangementet var fra sentralt hold satt til dagene mellom 12. og 20. september, men for Smølas vedkommende passet disse dagene dårlig. Etter mye fram og tilbake bestemte man seg for 11. november, som er Remembrance Day i Storbritannia. Et hovedtema var markeringen av bautaen på Dyrnes gamle gravsted der britiske marinegaster fra destroyeren Mary Rose ligger begravet.
Dato for markeringen ble ytterligere endret til 15. november. Det begynte med vandring opp Dyrnesdalen til gravstedet. Her ble det tradisjonell britisk valmuemarkering og tale for anledningen ved Ian Petch. Vandringen gikk så til Vestsmøla samfunnshus der det var underholdning av Smøla musikkorps og Gubbliners.Kulturprisen 2015 ble tildelt Kjell Egil Fredly. Smølaminne 2015 ble lansert for salg av elevene ved Smøla ungdomsskole.

Medlemsutvikling 2015:
Pr. 01.01.2015 hadde vi 157 medlemmer, og med en netto tilgang på 3 medlemmer hadde vi 160 medlemmer pr. 31.12.2015. Det er flere som har meldt seg inn, men det har vært noen utmeldinger og noen dødsfall slik at netto tilvekst er 3 medlemmer.

Årsmelding 2015 Lokalhistorisk arkiv i Smøla kommune

Aktiviteten i 2015 har vært preget av arbeidet med å organisere arkivets romløsning, ikke minst publikumsrommet, organisering og registrering av arkivets materialer, og dugnader.  Det er fortsatt stort fokus på å informere om avleveringsmuligheter for arkivstoff og det å få inn egnet arkivmateriale. Skanning og digital publisering av protokoller er arkivet i gang med. En komplett protokoll er så langt lagt ut på websiden. El-arbeid på kjøkkenet og ellers er ferdigstilt.  Et forslag til faste prosedyrer for mottakelse av arkivstoff er fremmet. Inger Anne Rangnes, arkivgruppens nyeste medlem, har bidratt med en formidabel innsats med organisering, merking og registrering av arkivets materialer.

Planer for 2016
-Fortsatt satsing på å ordne og registrere arkivets materiale
-Holde regelmessige annonserte dugnader
-Rydde hyller og anskaffe flere arkivbokser, forbedre takbelysning i arkivrommet
-Profilering og informasjon med fokus på avleveringsmuligheter
-Etablering av prosedyrer og utarbeidelse av informasjon for utleie av møterommet

Arbeidsgruppen i 2015
Magne Bastian Lervik, styrets representant, epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Inger Anne Rangnes, epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Jarl Kåre Rangnes, epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Judy Rangnes, epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Nordmøre Museum ved Rannei Botten, epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
I tillegg har mange andre deltatt i dugnader.

Regnskap

23 medlemmer møtte på årsmøtet lødag 14. mars 2015 i Annies gjestekro. Spesielt og trivelig var det at det møtte medlemmer bosatt både i Trøndelag  og på Østlandet.

Magne Bastian Lervik leda møtet, og Ivar Jan Vikhals førte møteboka.

Årsmelding og rekneskap ble godkjente og valga gjekk etter valgnemnda sin innstilling.

Etter årsmøtet holdt Peggy Kruse assistert av Edel Neerland et fyldig foredrag om sanitetskvinnene og deres arbeid gjennom snart 100 år på Smøla.

 

Peggy Kruse forteller for en lydhør forsamling.

Årsmelding 2014

Nestleder: Svein Gjøstøl
Sekretær: Jan Ivar Vikhals
Kasserer: Kåre Flataukan
Styremedlemer: Roy Scott Heiersted og Else Jorunn Lillenes
Vara til styret:  
Karle Gjernes    
Per Harald Ellevsøy     
Kjell Petter Walseth

Det er avholdt 3 styremøter der det i alt er behandlet 21 saker.
Redaksjonen for Smølaminne 2014 har bestått av: Judith Rogne, Roy Scott Heiersted, Magne B. Lervikog en u-unnværlig Korrekturleser: Svein Rangnes. Styret takker redaksjonen for eksemplarisk utført arbeid og sier seg særs godt fornøyd med et innholdsrikt Smølaminne 2014 som kom i salg i god tid før Jul. Stor honnør til 8. klassen ved Smøla ungdomsskole som også denne gangen stilte opp og solgte 418 eksemplarer ved dørsalg, dette er ny rekord.  
Vårmøtet ble holdt på Hopen brygge 8. mai der temaet var: 1814 – et miraklenes år. Foredragsholdere var Roy Scott Heiersted som kåserte om det store spillet som Norge og Smøla bare var en brikke i.
Karle Gjernes Kåsert rundt det mer lokale hendelsesforløpet i tidsrommet rundt 1814.  I sum et svært underholdene og lærerikt møte.

Turen til Tyrhaug fyr 26. juli svarte virkelig til forventningene, med til sammen over 40 besøkende, ble det mange turer for Fraktemann Ståle Elevsøy.
I land på Ringholmen ble vi møtt av resten av familien Elevsøy som serverte kaffe og bakkels, guidet oss rundt i bygningene på øya og holdt et foredrag om historien til Tyrhaug fyr. Til sammen en innholdsrik og lærerik tur som vi gjerne tar på ny ved en senere anledning.
Alle skoleelevene fra 6. til 10. klasse fikk overvære en fantastisk historietime der de lærte om hendelser og levemåte i 1814 med Roy Scott Heiersted. Tilbakemeldingene fra elevene var: KULT!!!
Tema for Kulturminnedagen 2014 var Den store reisen, 200 års samfunnsutvikling. Arrangementet ble lagt til Edøya 14. September og ble til etter et samarbeid mellom Smøla kommune, Smøla museum og Smøla historielag.  Arrangementet startet med Gudstjeneste i en fullsatt Edøy gamle kirke.  
Åpningen på Gurisenteret ble holdt av Ordfører Roger Osen der det var utstilling av bilder og gjenstander fra Smølas historie, Musikalsk innslag ved Musikkskolen, Quiz relatert til Fiske og mitt i det hele… foredraget Den store reisen, 200 års samfunnsutvikling ved Karle Gjernes og Roy Scott Heiersted.  
Det hele ble avsluttet med kortversjonen fra vårmøtet: 1814 et miraklenes år ved Roy ScottHeiersted.
Høstmøtet ble holdt på Guriseneret torsdag 30. oktober og var planlagt som et foredrag med utstilling av Arkeologiske funn fra Smøla, med Anne Haug som hovedforedragsholder. Anne Haug måtte etter et komplisert beinbrudd melde avbud på kort varsel.  Plan B. ble raskt satt sammen, lokale funn som er i privat eie ble utstilt, lokale foredragsholdere, Roy Scott Heiersted holdt innledningen og hoved foredraget. Ivar Iversen fortalte om funn som ble gjort på gården hans. Per Halse fortalte om funn på Edøya. Til slutt slapp Tore Kuløy til, han fortalte om og viste oss gjenstander som er funnet på Kuli. På dette møtet hadde vi omtrent 50 besøkende. Med et så vellykket møte er den opprinnelige agendaen selvskreven som tema for Vårmøtet 2015.
Medlemsutviklingen har i 2014 vært positiv. Pr. 31.12.2013 hadde vi 142 medlemmer og med en oppgang på 15 medlemmer har vi Pr. 31.12.2014 til sammen 157 medlemmer i Smøla Historielag.

Regnskap 2014