Historielaget holdt sitt årsmøte på Annies Gjestekro på Dyrnes den 29. mars.

Styret la fram sin årsmelding som ble godkjent som lagets årsmelding. Av årsmeldinga går det fram at styret har vært samla fem ganger til styremøte og behandla 28 saker.

Av aktiviteter i året som har vært, kan vi nevne følgende:
- Møte med fylkesfotografen for fotoregistrering.
- Konsert i Edøy gamle kirke sammen med Smøla Museum.
- Redaksjon for Smølaminne er oppnevnt.
- Styret har sendt ut to meldingsblad til medlemmene.

Regnskapet viser et overskudd på 3 143 kroner. Dette er lagets egenkapital ved årsskiftet.

Etter at valgene ble gjennomført, har styret følgende sammensetning:
(Styret konstituerte seg i møte den 24. april)
Karle Gjernes - leder
Kirsten Singleton - nestleder
Lars Roksvåg - sekretær
Per Bastian Kuløy - kasserer
Tove Betten - styremedlem.

Varamedlemmer:
Kjell Gundersen, Elisabeth Sørlie og Bjørg Træthaug.

Årsmøtet vedtok også arbeidsprogram for 2008:
1. Utgivelse av Smølaminne
2. Fane og lagregistrering. Dette er et etterarbeid etter Smøla Museums utstilling sommer 2007.
3. Bildeinnsamling
4. Samarbeide med fylkesfotoarkivet i Møre og Romsdal om å få lagt ut landskapsbilde fra Smøla.
5. Samarbeide med Smøla kommune om 50-årsjubileum for kommunen.
6. Se nærmere på sang og musikk fra Smøla
7. Smøla utvangdringshistorie
8. Ha en temakveld om ord og uttrykk fra Smøla.

Kontingenten skal være kr 100,- pr år både for 2008 og 2009. Denne kan betales til konto 3936.20.42805.

Fra venstre Tove Betten, Kirsten Singleton og Karle Gjernes. Bak står Kjell Gundersen og Lars Roksvåg